Odensehuis, 2017

Een verbinding tussen heden en verleden.